שותפויות

  מפעל הפיס

  מידע אודות שותפות של מפעל הפיס

  עירית קרית גת

  מידע אודות שותפות של ערייית קרית גת

  באר שבע

  מידע אודות שותפות של ערייית קרית גת

  מרכז השלטון המקומי בישראל

  עיריית נתניה

  משרד החינוך

  הסתדרות המורים

  אבני ראשה

  גוגל ישראל

  עיריית בית שמש