לתיאום אופן האספקה בחו"ל יש ליצור קשר עם המשרד לפני ביצוע ההזמנה.
טלפון/וואטסאפ: 052-770-73-70. דוא"ל: go@reshetch.org.il

חינוך חסידי

עיון יומי באגרות קודש של כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו בעיבוד מיוחד כולל מדור הפנה ושורת יישום. נספח - שיעורי הרמב"ם בספר המצוות
₪45.00
לימוד יומי של ספר המצוות לרמב"ם באמצעות קומיקס מרהיב, כולל שאלות העשרה ומדור הפנמה
₪45.00
אימרות ספר 'היום יום' מעובדות, כולל שאלות לדיון, מדור הפנמה וספר המצוות של הרמב"ם
₪45.00

הלכה

אלפון מושגי הלכה שונים המסייע לתלמיד ברכישת השפה ההלכתית והכרת מושגי הבסיס בהלכה
₪15.00
חוברת לימוד הלכה לכיתה א'
₪45.00
לקט הלכות הנצרכות לתלמידים מתוך קיצור שולחן ערוך בתוספת ביאורי מילים, הליכות ומנהגים ומושגי יסוד בהלכה. מעובד לתלמידים
₪58.80
לקט הלכות הנצרכות לתלמידים מתוך קיצור שולחן ערוך בתוספת ביאורי מילים, הליכות ומנהגים ומושגי יסוד בהלכה. מעובד לתלמידים
₪58.80
ערכת ספרונים יחודיים ללימוד ההלכה,באופן שיביא לידי מעשה בפועל.
₪15.00
ערכת ספרונים יחודיים ללימוד ההלכה,באופן שיביא לידי מעשה בפועל.
₪22.00
ערכת ספרונים יחודיים ללימוד ההלכה,באופן שיביא לידי מעשה בפועל.
₪8.00
ערכת ספרונים יחודיים ללימוד ההלכה,באופן שיביא לידי מעשה בפועל.
₪13.00
ערכת ספרונים יחודיים ללימוד ההלכה,באופן שיביא לידי מעשה בפועל.
₪14.00
ערכת ספרונים יחודיים ללימוד ההלכה,באופן שיביא לידי מעשה בפועל.
₪21.00
ערכת ספרונים יחודיים ללימוד ההלכה,באופן שיביא לידי מעשה בפועל.
₪15.00
ערכה מלווה לספרי הלכות והליכות. מארז של שתי מחברות מכוונות וסרגל שבלונות מיוחד.
₪15.50

הוראת הקריאה

חוברות לימוד להקניית הקריאה, על פי השיטה הרוחנית שיסודתה בהררי קודש, שיטת "החיידר".
₪140.00

חסידות

ספר לימוד אלבומי יחודי לתלמיד + ערכת מדבקות, ללימוד מושגי יסוד חסידות חב"ד
₪34.00
מדריך למורה ובו מערכי שיעור מפורטים וסיפורים מקוריים לכל נושא
₪68.00
מדריך למורה ובו מערכי שיעור מפורטים והרחבות רעיוניות לכל נושא נלמד
₪68.00
מדריך למורה ובו מערכי השיעור המהווים בסיס לעבודה באלבום הלימודי. המדריך למורה הכרחי להעברת התכנית
₪68.00
ספר יחודי ללימוד התניא על פי יסוד מארגן של נושאים ומושגים
₪52.00
ספר יחודי ללימוד התניא על פי יסוד מארגן של נושאים ומושגים.
₪52.00

שונות

יומן שבועי מאוייר המשלב בתוכו פינות העשרה בגישת 'נרות להאיר', פרשת השבוע והקהל
₪18.00

על יסודי