חינוך אקטיבי

בדורנו הועמד אליל חדש שאסור לפגוע בו - חופש הפרט, ולכן אסור למנוע מילד לעשות ככל העולה על רוחו, ואף כאשר הוא מתנהג באופן של "שלי שלי ושלך שלי" (אבות פ"ה מ"י) אסור לומר לו מאומה, ואם כן מעירים לו, חייבים לעשות זאת בניחותא ובשפה רפה.

מקריבים קרבנות של בני אדם, דורות של ילדים מכל עם ולשון, ל"מולך" - לעבודה זרה זו שאסור לומר לילד שיש מישהו שעומד על גביו, "עין רואה ואזן שומעת וכל מעשיך בספר נכתבים" (אבות פ"ב מ"א), וטוענים שחוקת היסוד של המדינה אוסרת להתערב בחייו הפרטיים של הילד ומבטיחה לו חופש הפרט...

חינוך כזה מגדל גנבים וגזלנים ר"ל, ובסופו של דבר זה מתנקם בהורים עצמם, שהילדים גונבים וגוזלים מההורים שלהם...

(משיחת י"ב תמוז תשמ"א - על פי רשימת השומעים בלבד)