לקט מושגים בתורת חב"ד

חוברת המכילה

בחוברת שלושה חלקים, בכל חלק קובץ מושגים מתחום שונה.

בחלק א - מושגים בתחום נפש האדם,

בחלק ב - בתחום עבודת ה'

ובחלק ג - בתחום אחדות ה' בעולם.

כל המושגים מוצגים במבנה אחיד:

  • הגדרה כוללת של המושג
  • מקורות תורניים לביסוס המושג
  • הסבר תמציתי על מהות​ ​המושג
  • השלכה מעשית בעבודת ה' הנגזרת מתוך הבנת המושג
  • הקשר רחב של​​ המושג בספר התניא

 

₪28.00

מתאים לכיתות:

נושא: