להוסיף שעות ללימודי קודש

בזמן האחרון הולך וגדל מספר תלמידי הישיבות, הישיבות קטנות, התלמודי תורה וכיוצא באלו. ואותותיה - תנועה בכלל להרבות בלימוד התורה.

והנה, גזירת לימוד חובה מחייבת לימודי חול עד גיל ידוע. והתכנית כוללת בתוכה גם מקצועות שאין החוק מחשבם להכרחיים כל כך, שלכן מקצרים בהם מוסדות חינוך מסוימים בתנאים מסוימים.

בהביא בחשבון, אשר מספר השעות המוקדש ללימודי קודש בתלמודי תורה, ישיבות קטנות וכו' - אינו מספיק כלל,

ההכרח לארגן השתדלות מסודרה ומסורה במשרדים המתאימים, ומה טוב במשרדים הכלליים הפדרלים, אשר על פי דרישת מספר מסוים של הורים או בבתי ספר מסוימים - ינכו מספר שעות מלימוד מקצועות האמורים, ויוקדשו גם שעות אלו ללימוד התורה.

ובשנים אלו אשר רבה הבהלה ועמוקה הדאגה למצבו המוסרי של הנוער, מצב הדורש תיקון דחוף רב ועיקרי, והדתיות ולימודי דת - הם, כהוראת רוב וטובי המחנכים, רסן ותריס בפני פורענות ומצב זה,

סיכויים קרובים לודאי, אשר תצליח השתדלות זו, כשתעשה במרץ ובפעולות ודברים היוצאים מן הלב...

(ממכתב סיון תשט"ז - אג"ק יג עמ' קפט)