חובת ההורים

ישנם הורים הטוענים שאינם רוצים להתערב באופן החינוך של ילדיהם, באמרם שרצונם שילדיהם יבחרו לעצמם את הדרך שבה רוצים הם ללכת כאשר יגדלו.

מובן בפשטות ששיטה זו בטעות יסודה. שכן כשם שההורים דואגים לספק לילדיהם את כל צרכיהם הגשמיים, כמו כן צריכים הם לדאוג לסיפוק צרכיהם הרוחניים - על ידי הענקת חינוך המתאים, שחינוך זה יפעל על כל משך ימי חייהם.

כשם שהורים דואגים להשיג בגדים חמים עבור ילדיהם לקראת החורף, כן עליהם להגן עליהם מפני הקור והקיפאון הרוחני השורר בעולם.

(משיחת ש"פ שופטים תשמ"א - על פי רשימת השומעים בלבד)