הרבי מילובביץ: שיטת חינוך מצליחה

בד' תמוז תשנ"א הגיע פרופסור יצחק פרידמן ממשרד החינוך ל'חלוקת דולרים' עם הרבי מליובאוויטש. הרבי בירכו, והוא העניק לרבי ספר שהוציא על בתי ספר הקהילתיים. הרבי נתן לו עצה לשיטת חינוך קדמונית - משלמה המלך, שכתב, "חנוך לנער על פי דרכו" - כך צריך להנהיג תלמידים ותלמידות. "ויהי רצון שיעשו כן ובוודאי יצליחו".

וידאו יוטיוב: