הלכות והליכות ב' - חיים יהודיים

לקט הלכות הנצרכות לתלמידים מתוך קיצור שולחן ערוך בתוספת ביאורי מילים, הליכות ומנהגים ומושגי יסוד בהלכה. מעובד לתלמידים

חלק ב'- בין אדם לחבירו, בין אדם למקום.
אינדקס מושגים.

עקרונות התוכנית: 

התוכן:

הספר מתבסס על קיצור שולחן ערוך של הרב גאנצפריד. 

פסקי אדמור הזקן, ומנהגי הספרדים

הליכות ומנהגי חב"ד.

המבנה:

מטרת הספר היא לשמש הכנה בסיסית לקראת לימוד מתוך קצוש"ע בכיתות ז ומעלה. 

לשם הנגשת התכנים ללמידה עצמית הובאו בספר האמצעים הבאים:

  •  בניית ההלכות בתתי נושאים, וחלוקה לכותרות משנה.
  • ביאורי מילים לא מוכרות לתלמידים בגוף ההלכה.
  • לימוד והטמעת מושגים באמצעות חשיפה ויזואלית. המושגים נצבעו בשני צבעים: מושגים/כללים בסיסיים שקשורים לכל הנושאים בהלכה ומושגים הקשורים לתוכן מסוים.
  • אינדקס מושגים לפי סדר הא-ב לשם לימוד המושגים
מספר עמודים: 
כ200 עמ'
₪58.80

מתאים לכיתות:

נושא: