דין קדימה לחינוך

קיים מוסד הממונה על גיוס וחלוקת כספי צדקה (ה"פעדעריישאן"), וכפי שידוע, הרי חלק גדול של התקציב מוקדש לענינים סוציאליים, כמו בתי רופאים וכדומה. אך לאחרונה נשמעו דרישות להקדיש את חלק הארי של המשאבים לחיזוק וביסוס החינוך של ילדי ישראל.

והצדק עם דרישה זו.

שכן ישנם שני סוגי רפואה: רפואה רגילה, שבאה לאחר החולי; רפואה שהיא קודמת למכה, בבחינת "כל המחלה אשר שמתי במצרים לא אשים עליך כי אני ה' רופאיך" (משפטים טו, כו). כאשר ישקיעו את רוב הכספים בחינוך, יצמח לנו דור בריא, ילדים בריאים ברוחניות ובמילא גם בגשמיות, יהיו פחות חולים רוחניים ובמילא פחות חולים גשמיים, כך שלא יהיה צורך כל כך ברופאים ובתי רופאים...

גם מנקודת מבט "עיסקית" כדאי לתת דין קדימה לחינוך, שכן על ידי כך יגדל דור חדש של בעלי צדקה, יהודים שינדבו לצורכי צדקה בלב פתוח וביד רחבה...

(משיחת י"ב תמוז תשל"ג - על פי רשימת השומעים בלבד)