גזירת המן וחינוך יהודי

בגזירת המן האגגי, רק תפילתם הזכה של הילדים ביטלה את הגזירה במרומים.
כך גם בזמננו - על כולנו להשתדל לספק חינוך יהודי לכל ילד וילדה בעם ישראל.

וידאו יוטיוב: